Lidmaatschap en contributie

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Hockey Club Dokkum hoort een door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie. Deze contributie wordt ieder jaar geïndexeerd door middel van de CPI(consumenten prijs index).

Het lidmaatschap van HCD loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei schriftelijk is opgezegd, geldt er een contributieplicht voor het hele volgende verenigingsjaar.

Een lidmaatschap dat op een ander moment dan 1 juli wordt gestart, heeft de contributie verplichting voor de resterende maanden van het verenigingsjaar. (zie hieronder)

Proefperiode:
De eerste 3 trainingen zijn gratis en gelden als proefperiode. 
Peildatum is de leeftijd van het lid op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2024 - 30 juni 2025.
Meer informatie over ons huishoudelijk reglement vind je hier


Voor het seizoen 2024-2025 is de door de ALV vastgestelde contributie:
 
Categorie Jaarlijks Betaling in 1 x Per termijn
Kabouterhockey 62,20 euro 52,20 euro 15,55 euro
O8 139 euro 129 euro 34,75 euro
O9 145,32 euro 135,32 euro 36,33 euro
O10 157,72 euro 147,72 euro 39,43 euro
O12 166,12 euro 156,12 euro 41,53 euro
O14 170,20 euro 160,20 euro 42,55 euro
O16 178,52 euro 168,52 euro 44,63 euro
O18 186,80 euro 176,80 euro 46,70 euro
Senioren 18+ *
201,20 euro 191,20 euro 50,30 euro
Senioren 18+ Trim 180,60 euro 170,60 euro 45,15 euro
Trainingslid 124,52 euro 114,52 euro 31,13 euro
G-hockey nnb neb neb
* Senioren met reguliere competitie

Familie korting:
Vanaf het derde lid in de familie krijgt het derde lid 1 euro korting per maand. Er kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de "betaling in 1x" korting.

Termijnen:
Indien er gekozen wordt voor het betalen in vier termijnen, zullen de betalingen plaatsvinden in: augustus, oktober, december, februari.
Mid-seizoen start:

Start na 1 december Korting op jaarcontributie Te betalen contributie
(geen termijnbetaling mogelijk)
Kabouterhockey 10,20 euro 52 euro
O8 31 euro 108 euro
O9 32,32 euro 113 euro
O10 34,72 euro 123 euro
O12 36,62 euro 129,50 euro
O14 37,45 euro 132,75 euro
O16 39,52 euro 139 euro
O18 41,10 euro 145,70 euro
Senioren 18+ * 43,70 euro 157,50 euro
Senioren 18+ Trim 29,60 euro 151 euro
Trainingslid 27,52 euro 97 euro
Bij de midseizoen start na 1 december zijn de bovenstaande contributie bedragen inclusief de zaalhockey contributie.
* Senioren met reguliere competitie

Start na 1 maart Korting op jaarcontributie Te betalen contributie 
(geen termijnbetaling mogelijk)
Kabouterhockey 20,70 euro 41,50 euro
O8 65 euro 74 euro
O9 67,32 euro 78 euro
O10 73,72 euro 84 euro
O12 80,12 euro 86 euro
O14 81,20 euro 89 euro
O16 84,52 euro 94 euro
O18 87,80 euro 99 euro
Senioren 18+ * 92,20 euro 109 euro
Senioren 18+ Trim 77,60 euro 103 euro
Trainingslid 51,52 euro 73 euro
* Senioren met reguliere competitie

Zaalcontributie
De zaalcontributie bestaat uit een eenmalige losse contributie voor de drie maanden december, januari en februari.

Categorie Betaling in 1 x
Kabouterhockey nvt 
O8 & O9 22,50 euro
O10 25 euro
O12 & O14 30 euro
O16 en ouder 33 euro

De betaling is een eenmalige incasso die wordt geïnd in november.Contributie inning

HCD werkt samen met ClubCollect. Hierdoor wordt het versturen en het opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit betekent dat vanuit ClubCollect contributienota’s ontvangt via e-mail, SMS of per brief. Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere belangrijke zaken rondom de vereniging. Meer informatie is te vinden op onze website: